Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμός ΕΕΛ και Διυλιστηρίου πόσιμου ύδατος

Δελτίο τύπου 3/1/2023

Διαγωνισμός ΕΕΛ και Διυλιστηρίου πόσιμου ύδατος

Διαγωνισμός ΕΕΛ και Διυλιστηρίου πόσιμου ύδατος

Διαγωνισμός ΕΕΛ και Διυλιστηρίου πόσιμου ύδατος


Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία, συντήρηση, υγιεινολογική παρακολούθηση, χρηματοοικονομικά βιώσιμη - αποδοτική και σύννομη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Δίου Ολύμπου καθώς και του Διυλιστηρίου πόσιμου ύδατος Δίου Ολύμπου της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Συμπληρωματικέ ς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης από  τους Συμμετέχοντες

έως Πέμπτη 12/01/2023

Σχετικές απαντήσεις από τον Αναθέτοντα Φορέα

έως Παρασκευή 13/01/2023

Έναρξη υποβολής προσφορών

Παρασκευή 13/01/2023 ώρα 08:00

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών

Παρασκευή 20/01/2023 ώρα 15:00

Αποσφράγιση προσφορών από τον Αναθέτοντα Φορέα

Τρίτη 24/01/2023 ώρα 10:00

CPV

90481000-2, 90420000-7 & 65130000-3

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

  • Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 502.200,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 405.000,00€, Φ.Π.Α.: 97.200,00€).
  • Η αξία της παρούσας σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 401.760,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 324.000,00€, Φ.Π.Α.: 77.760,00€).
  • Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 100.440,00€ όπου συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 81.000,00€, Φ.Π.Α.: 19.440,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρονικής προαίρεσης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Η διάρκεια της χρονικής προαίρεσης εφόσον ενεργοποιηθεί το σχετικό δικαίωμα, ορίζεται κατά μέγιστο σε έξι (6) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης.

 Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

Τρι, Τε και Πεμ 6-8/6/2023…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στο Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στον Πλαταμώνα, σε όλη την…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

αύριο 17-05-2023 στην Δ.Δ.…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

Αύριο 16-05-2023 στο Δ.Δ.…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.