Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ


Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Νόμο.

Η σύνθεσή του είναι ενδεκαμελής.

1.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΗΣ

3.

ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4.

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5.

ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6.

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

7.

ΔΑΔΟΥΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

8.

ΖΟΥΡΖΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

9.

ΜΠΟΥΖΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

10.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ

11.

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤΗΣ