Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τιµολογιακή πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. 2022


Τιµολογιακή πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. 2022

Δ.Ε. Ανατολικού Ολύµπου

Εντός σχεδίου

Πάγιο ύδρευσης 48,00 € εξάµηνο, εξάµηνη εκκαθάριση, Πάγιο αποχέτευσης 7.20 € εξάµηνο οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ µε ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 60m3 ανά εξάµηνο ήτοι 10m3/µήνα

Οικιακοί χρήστες Ανατολικού Ολύµπου 6µηνη εκκαθάριση µε 2 λογαριασµούς έναντι και 60 µ3 δωρεάν

Τιµή

1η κλίµακα 61-85 Μ3

0,2000

2η κλίµακα 86-110 Μ3

0,2900

3η κλίµακα 111-135 Μ3

0,3111

4η κλίµακα 136-175 Μ3

0,3400

5η κλίµακα 176-225 Μ3

0,3900

6η κλίµακα >226 Μ3

0,4500

Εκτός σχεδίου - Περιοχή Αλέξανδρος

Πάγιο ύδρευσης 60 € εξάµηνο µε 50 κυβικά, δωρεάν/εξάµηνο, εξάµηνη εκκαθάριση οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ

Τιµολόγιο εκτός σχεδίου Αλέξανδρος πάγιο ύδρευσης 10 €/µήνα 50 κυβικά δωρεάν, 2 λογαριασµοί έναντι 6 µηνη εκκαθάριση.

Τιµή

1η κλίµακα 51-75 Μ3

0,3700

2η κλίµακα 76-100 Μ3

0,7800

3η κλίµακα 101-125 Μ3

1,0000

4η κλίµακα >125 Μ3

1,2500

Εκτός σχεδίου - Περιοχή Τοπόλιανη Γέροντας (Λεπτοκαρυά) Πάνω από Εθνική οδό

Πάγιο ύδρευσης 60 € εξάµηνο µε δωρεάν 50 κυβικά/εξάµηνο, εξάµηνη εκκαθάριση οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ.

Τιµολόγιο εκτός σχεδίου Τοπόλιανη Γέροντας (Πάνω από Εθνική οδό) πάγιο ύδρευσης

10€/µήνα, 50κυβικά δωρεάν, 2 λογαριασµοί έναντι 6 µηνη εκκαθάριση.

Τιµή

1η κλίµακα 51-75 Μ3

0,6000

2η κλίµακα 76-100 Μ3

1,1500

3η κλίµακα 101-125 Μ3

1,4000

4η κλίµακα >125 Μ3

1,6500

Εκτός σχεδίου - Καρυές, Τοπόλιαννη, βάλτος, νεκροταφεία, κάτω απο εθνική οδό (Λεπτοκαρυά)

Πάγιο ύδρευσης 48,00 € εξάµηνο µε δωρεάν 50µ3/εξάµηνο,εξάµηνη εκκαθάριση, οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ

Εκτός σχεδίου Καρυές Τοπόλιανη, Νεκροταφεία Κάτω από Εθνική οδό 6 µηνη εκκαθάριση µε 2 λογαριασµούς έναντι και 50 µ3 δωρεάν

Τιµή

1η κλίµακα 51-75 Μ3

0,2000

2η κλίµακα 76-110 Μ3

0,2900

3η κλίµακα 111-135 Μ3

0,3111

4η κλίµακα 136-175 M3

0,3400

5η κλίµακα 176-225 M3

0,3900

6η κλίµακα >226 M3

0,4500

Τιµολόγιο Δηµοσίου

Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ: Πάγιο ύδρευσης 60 € εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά, εξάµηνη εκκαθάριση οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. Τα σχολεία και οι εκκλησίες θα χρεώνονται µε το τιµολόγιο εντός σχεδίου.

 

Τιµολόγιο Δηµοσίου, Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (2µηνο έναντι, εξάµηνο εκκαθάριση,πάγιο 10 €/µήνα, 60 €/εξάµηνο. Χωρίς

ελάχιστη χρέωση

Τιµή

1η κλίµακα 1-50 Μ3

0,5500

2η κλίµακα 51-100 Μ3

0,6000

3η κλίµακα 101-150 Μ3

0,6500

4η κλίµακα >151 Μ3

0,7000

Εργοταξιακή παροχή

Πάγιο ύδρευσης 60 € εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά, εξάµηνη εκκαθάριση οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ η διάρκεια είναι έως δύο έτη.

Τιµολόγιο εργοταξιακής παροχής πάγιο ύδρευσης 10 €/µήνα, 60 € εξάµηνο χωρίς ελάχιστη χρέωση. Έως δύο έτη

Τιµή

1η κλίµακα 1-50 Μ3

0,7500

2η κλίµακα 51-100 Μ3

1,0000

3η κλίµακα 101-150 Μ3

1,2500

4η κλίµακα >151 Μ3

1,5000

Πάγιο ύδρευσης 36,00 € εξάµηνο, Πάγιο αποχέτευσης 7,20 € εξάµηνο

οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. Οι Τιµές αυτές ισχύουν για το έτος 2022, µε ελάχιστη κατανάλωση (δωρεάν) 60m3 ανά εξάµηνο ήτοι 10m3/µήνα εξάµηνη εκκαθάριση

 

Δ.Ε. Λιτοχώρου

Εντός σχεδίου

Οικιακοί χρήστες Λιτοχώρου (εντός σχεδίου ) 6 µηνη εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι και 60µ3 δωρεάν

Τιµή

1η κλίµακα 61-85 Μ3

0,1500

2η κλίµακα 86-110 Μ3

0,2900

3η κλίµακα 111-135 Μ3

0,3111

4η κλίµακα 136-175 Μ3

0,3400

5η κλίµακα 176-225 Μ3

0,3900

6η κλίµακα>226 Μ3

0,4500

Εκτός σχεδίου - Πλάκα, Γρίτσα, Ξηροκάµπι, Παλιούρι

Πάγιο ύδρευσης 60 € εξάµηνο µε ελάχιστη κατανάλωση 50 κυβικά (δωρεάν κυβικά)/εξάµηνο

Εξάµηνη εκκαθάριση µε έναν λογαριασµό έναντι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ.

 

Τιµολόγιο εκτός σχεδίου Γρίτσα Πλάκα πάγιο ύδρευσης 10€/µήνα,60€ εξάµηνο µε 50κυβικά δωρεάν, Ένας λογαριασµός έναντι 6 µηνη εκκαθάριση.

Τιµή

1η κλίµακα 51-75 Μ3

0,5000

2η κλίµακα 76-100 Μ3

0,7500

3η κλίµακα 101-125 Μ3

1,0000

4η κλίµακα >125 Μ3

1,2500

Τιµολόγιο Δηµοσίου

Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ: Πάγιο ύδρευσης 60 € εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά, εξάµηνη εκκαθάριση οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ. Τα σχολεία και οι εκκλησίες θα χρεώνονται µε το τιµολόγιο εντός σχεδίου.

 

Τιµολόγιο Δηµοσίου, Δήµοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (2µηνο έναντι, εξάµηνο εκκαθάριση, πάγιο 10€/µήνα, 60€/εξάµηνο. Χωρίς ελάχιστη χρέωση

Τιµή

1η κλίµακα 1-50 Μ3

0,5500

2η κλίµακα 51-100 Μ3

0,6000

3η κλίµακα 101-150 Μ3

0,6500

4η κλίµακα >151 Μ3

0,7000

Εργοταξιακή παροχή

Πάγιο ύδρευσης 60 € εξάµηνο χωρίς δωρεάν κυβικά, εξάµηνη εκκαθάριση οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ η διάρκεια είναι έως δύο έτη.

Τιµολόγιο εργοταξιακής παροχής πάγιο ύδρευσης 10€/µήνα, 60€ εξάµηνο χωρίς ελάχιστη χρέωση. Έως δύο έτη

Τιµή

1η κλίµακα 1-50 Μ3

0,7500

2η κλίµακα 51-100 Μ3

1,0000

3η κλίµακα 101-150 Μ3

1,2500

4η κλίµακα >151 Μ3

1,5000

 

Λοιπές Χρεώσεις (σε όλες τις Δηµοτικές ενότητες)

Λοιπές Χρεώσεις Ύδρευσης

 

Διακοπή Υδροδότησης

100 €

Ειδικό τέλος 80% επί της κατανάλωσης άρθρο 11 Ν.1069/80.

80%

Μετατόπιση υδροµέτρου

20 €

Παροχή εντός σχεδίου 3/4''

230 €

Παροχή εντός σχεδίου 1''

350 €

Εργοταξιακή παροχή ισχύος έως 2 έτη

200 €

Παροχή εκτός σχεδίου η ειδική παροχή ή παροχή πυρόσβεσης

500 €

Παροχή εκτός σχεδίου Γέροντας Τοπόλιανη

800 €

Επανασύνδεση υδροµέτρου

100 €

Επανασύνδεση υδροµέτρου (λόγω χρέους)

100 €

Εγγύηση ενοικιαστή

100 €

Έλεγχος υδροµέτρου

10 €

 

Άδεια Σύνδεσης Αποχέτευσης

 

Χρήση Αποχέτευσης

60% (αξίας ύδρευσης)

Μονοκατοικία (<50 τ.µ)

150 €

Μονοκατοικία (>50 τ.µ - 120 τ.µ.)

300 €

Μονοκατοικία (> 120 τ.µ.)

500 €

Διαµερίσµατα (<50 τ.µ)

150 €

Διαµερίσµατα (>50 τ.µ - 120 τ.µ.)

300 €

Διαµερίσµατα (>120 τ.µ)

500 €

Εστιατόρια-ταβέρνες-οβελιστήρια κλπ

500 €

Αναψυκτήριο - µπαρ - καφετέριες - open bar

300 €

Γραφεία (<50 τ.µ)

100 €

Γραφεία (>50 τ.µ)

200 €

Εµπορικά καταστήµατα - S/M (<50 τ.µ)

150 €

Εµπορικά καταστήµατα - S/M (>50 τ.µ - 130 τ.µ.)

170 €

Εµπορικά καταστήµατα - S/M (>130 τ.µ) Γυµναστήρια

300 €

Εργαστήρια - παρασκευαστήρια - φούρνοι ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.

500 €

Πρατήρια καυσίµων - πλυντήρια - Πλυντήρια καθαριστήρια ρούχων

800 €

Ενοικιαζόµενα δωµάτια - δωµάτια ξενοδοχείου

50 €

Ενοικιαζόµενα studios (σήµα Ε.Ο.Τ.)

50 €

Ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα (σήµα Ε.Ο.Τ.)

60 €

ΝΠΔΔ, Δηµόσιο, ΝΠΙΔ

100 €

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Κλοπή νερού Εντός σχεδίου.

500 €

Κλοπή νερού Εκτός Σχεδίου

1.000 €

Για τα δήλωτα υδρόµετρα των δύο προηγούµενων περιπτώσεων, εκτός του προστίµου, θα επιβάλεται και πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 22 του κανονισµού ύδρευσης.

Άρθρο 22 Κανονισµού ύδρευσης

Χρήση εργοταξιακής παροχής

500 €

Παρέµβαση σε υδρόµετρο (Ανάποδα, αφαίρεση υδροµέτρου)

500 €

Κάλυψη υδροµέτρου (π.χ. µε µπάζα)

300 €

Χρήση πιεστικού απ' ευθείας στο δίκτυο

500 €

Σύνδεση µε άλλη πηγή υδροδότησης (Γεώτρηση)

500 €

Παραβίαση κλειστής παροχής

300 €

Αυθαίρετη αλλαγή υδροµέτρου, χωρίς να προηγηθεί εκκαθαριστικός λογαριασµός.

Χρέωση της κατανάλωσης των τριών τελευταίων ετών(Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καταγεγραµένη κατανάλωση θα χρεώνεται συγκριτικά και αναλογικά κατ' εκτίµηση) και πρόστιµο 500 €

Κλειδωµένα υδρόµετρα Εντός σχεδίου Οικίες

1η Μέτρηση

2η Μέτρηση

3η Μέτρηση

Μετά την τρίτη φορά οριστική διακοπή υδροδότησης

 

100€

200€

400€

Κλειδωµένα υδρόµετρα Εκτός σχεδίου Οικίες

1η Μέτρηση

2η Μέτρηση

3η Μέτρηση

Μετά την τρίτη φορά οριστική διακοπή υδροδότησης

 

150€

300€

600€

Κλειδωµένα υδρόµετρα Επιχειρήσεις

1η Μέτρηση

2η Μέτρηση

3η Μέτρηση

Μετά την τρίτη φορά οριστική διακοπή υδροδότησης

 

200 €

400 €

800 €

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Σύνδεση του βόθρου σε δίκτυο αποχέτευσης

1.500 €

Μη σύνδεση µε αποχέτευση

500 €

Σύνδεση οβρίων µε δίκτυο αποχέτευσης

500 €

Έµφραξη δικτύου οµβρίων

500 €

Μη τοποθέτηση λιποσυλλέκτη

1.500 €

Σύνδεση ακινήτου χωρίς να τηρηθούν οι νόµιµες διαδικασίες(ανά διακριτό χώρο)

500 €

Επιβάρυνση τελών µε τη λήξη του λογαριασµού Μηνιαίως

0,50 %

Αποστολή του λογαριασµού µόνο σε ηλεκτρονικη µορφή έκπτωση ανά λογαριασµό.

0,50 €

Δωρεάν χρόνος µετά τη λήξη του λογαριασµού, χωρίς προσαυξήσεις.

30 ηµέρες

Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.