Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκηρύξεις


Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης


με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.


Διαβάστε περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης


με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.


Διαβάστε περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης


διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων


Διαβάστε περισσότερα