Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
  • Τηλ. Επικοινωνίας:
  • 23520 32264

Υπολογισμός αξίας κατανάλωσης


Υπολογισμός αξίας κατανάλωσης


Περιγραφή Αξία
Κόστος κατανάλωσης νερού
ΦΠΑ 13% για το κόστος κατανάλωσης νερού
Ειδικό τέλος 80%
ΦΠΑ 24% για το ειδικό τέλος
Καθαρή αξία
Συνολική Αξία

Κατηγορίες τιμολογίων
  • Τιμολόγιο 1: Κατανάλωση άνω των 50m3 γενικό τιμολόγιο
  • Τιμολόγιο 2: Εκτός σχεδίου περιοχή Αλέξανδρος-Καρυές επάνω από την Εθνική Οδό
  • Τιμολόγιο 3: Εκτός σχεδίου περιοχή Γέροντας-Τοπολιανή
  • Τιμολόγιο 4: Εργοταξιακή Παροχή
Copyright deyadol.gr All Right Reserved. Developed by Panos Vlastaridis.